Wordnet angielsko-polski

(sting rays)
ogończowate, ogończe
synonim: family Dasyatidae