Wordnet angielsko-polski

adamsyt
synonim: adamsite
synonim: diphenylaminechlorarsine