Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

d-ca dowódca