Wordnet angielsko-polski

(coconut palms)
kokos
synonim: genus Cocos