Wordnet angielsko-polski

(storks)
bocianowate
synonim: family Ciconiidae