Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj kanadyjski
N Kanadyjczyk

Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Canada)
Kanadyjczyk

(of or relating to Canada or its people)
kanadyjski