Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj azerbejdżański
N Azerbejdżanin

Wordnet angielsko-polski

(of or pertaining to Azerbaijan or the people or culture of Azerbaijan)
azerbejdżański


1. (a native or inhabitant of Azerbaijan)
Azerbejdżanin, Azer


2. (the Turkic language spoken by the Azerbaijani)
język azerbejdżański, język azerski: :