Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj australijski
N Australijczyk

Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Australia)
Australijczyk
synonim: Aussie

(of or relating to or characteristic of Australia or its inhabitants or its languages
"Australian deserts"
"Australian aborigines")
australijski