Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Australijczyk
Australia

Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Australia)
Australijczyk
synonim: Australian