Wordnet angielsko-polski

(sea stars)
rozgwiazdy
synonim: class Asteroidea