Wordnet angielsko-polski

(deathwatch beetles)
kołatkowate
synonim: family Anobiidae