Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj afrykański
N Afrykanin

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to the nations of Africa or their peoples
"African languages")
afrykański

(a native or inhabitant of Africa)
Afrykańczyk, Afrykanin