Wordnet angielsko-polski

(a large family of related languages spoken both in Asia and Africa)
języki afroazjatyckie, języki semito-chamickie
synonim: Afroasiatic
synonim: Afro-Asiatic
synonim: Afroasiatic language
synonim: Afrasian language
synonim: Hamito-Semitic