Wordnet angielsko-polski

(goat grass)
egilops, ościec, twałek, koziook
synonim: genus Aegilops