Wordnet angielsko-polski

(true firs)
jodła, jedlina
synonim: genus Abies