Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski
Wordnet angielsko-polski

walne zgromadzenie
synonim: annual general meeting
synonim: annual meeting