Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Anonimowi Alkoholicy
Związek Automobilowy

Wordnet angielsko-polski

(an international organization that provides a support group for persons trying to overcome alcoholism)
Anonimowi Alkoholicy, AA
synonim: Alcoholics Anonymous