à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PERSISTANCE

PERMANENCE

PERPéTUITé

PERSéVéRANCE

EXISTENCE

DURéE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) durée~ kadencji zarządu spółki - (f.) duréede législature du Conseil d’Administra-tion de la Société~ kary więzienia - (f.) durée de la peined’emprisonnement~ kontraktu - (f.) durée du contrat~ małżeństwa - (f.) durée du mariage~ mandatu poselskiego - (f.) durée dumandat de député~ przeszkody - (f.) durée del’empêchement~ władzy rodzicielskiej - (f.) durée de lapuissance parentale

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

durée f