Wordnet polsko-angielski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, cant, jargon, lingo, argot, patois, vernacular
synonim: żargon
synonim: argot

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

slang

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C slang

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m jęz. slang

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

argot

Nowoczesny słownik polsko-angielski

patois

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Tekst: upaleni Założyciele) (Śmiech) Niektóre z nich, np. paleontological shvisle, zawierają slang Snoop Dogga.
(Text: stoned founders) (Laughter) And some of them, like paleontological shvisle, they contain Snoop Dogg.

TED

Next time, I'il give myself the green light on that. That's cop talk.
Następnym razem, dam sobie zielone światło. To policyjny slang.

You know kids today and their bugging street slang.
Wie pani, te dzisiejsze dzieciaki i ich uliczny slang.

You cannot use slang in word games. It was not slang.
Nie można używać slangu w grach słownych. to Nie był slang.

is that slang, like you're not for real, or...
Dobrze, czy to jakiś slang, znaczący, że nie jesteś prawdziwa, albo...

But I got right up between her Rum and her Ribena
Ale wnet dotarłem między jej Rum i Ribenę (slang - drink porzeczkowy.

But Noel Peach was the one that got screwed.
Ale Noel Peach był jedyną, która została zrobiona w wała. (slang. wydymana.

That supposed to be some Cracker slang?
Co to ma być? Jakiś biały slang?

Is that British slang or something?
To jakiś brytyjski slang, czy coś?

It was not slang.
To nie był slang.

It's, like, slang from England.
To taki slang. Z Anglii.

And that computer slang...
I ten komputerowy slang...

No. It's quid. It's slang.
Nie. to Quid. to slang.