Wordnet polsko-angielski

(a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
scrape, scraping, scratch, scratching
synonim: skrecz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Wręcz przeciwnie, wzięli się natychmiast do pracy, gotowi zaczynać od zera.

statmt.org

You can use software like Google SketchUp to create products from scratch very easily.
Można skorzystać z oprogramowania Google SketchUp to łatwego tworzenia nowych produktów.

TED

This new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
Takie nowe podejście jest z pewnością pożądane, ale nie możemy zaczynać od zera.

statmt.org

in writing. - (SV) Mrs Roure's report gave rise to much head-scratching.
na piśmie. - (SV) Sprawozdanie pani Roure dało wiele powodów do myślenia.

statmt.org

The ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
Piłka trafiła w ręce Parlamentu, który nie musi przynajmniej zaczynać od zera.

statmt.org

I pulled that Springfield heist, not Scratch Morton.
To ja napadłem na hotel w Springfield, a nie Scratch Morton.

Hey, Scratch! That rum... do we get it today or tomorrow?
Hej, Scratch, ten rum dostaniemy dziś czy jutro?

So Old Scratch got his own at last?
Więc stary Scratch wreszcie kopnął w kalendarz?

I'll be there to scratch your back
I'll be there to scratch your back