Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zadrapanie, draśnięcie, zadraśnięcie, rysa; drapanie (się); bazgroły, gryzmoły; zgrzyt, zgrzytanie, skrzypienie; sport zawodnik wycofany z gry, drużyna wycofana z gry; sport zerowy handicap; sport ruch podlegający karze; sport przypadkowy ruch przynoszący punkt; sport linia startu; forsa, szmal; muzyka skrecz;
scratch test - medycyna próba skaryfikacyjna; medycyna test alergologiczny, test skórny, test skaryfikacyjny;
covered in scratches - porysowany, podrapany;
up to scratch - odpowiedni, dobry, w porządku; w dobrym stanie;
escape without a scratch - wyjść / wychodzić bez szwanku;
start from scratch - zaczynać od niczego, zaczynać od zera;

(Adjective) (za)improwizowany, sklecony naprędce, zebrany naprędce; sport niekorzystający z forów, grający z handicapem zero;

(Verb) (za)drapać (się), (za)drasnąć (się); podrapać, porysować, zarysować; wydrapać, wydrapywać, zdrapać, zdrapywać; (za)zgrzytać, (za)skrzypieć; (na)bazgrać, (na)gryzmolić; skreślić, skreślać; odrzucić, odrzucać, porzucić, porzucać; odwołać, odwoływać; sport wycofać, wycofywać; sport (z)robić ruch podlegający karze; (z)robić przypadkowy ruch niespodziewanie przynoszący punkt; muzyka skreczować; technika wykasować, wykasowywać, wymazać, wymazywać z dysku;
scratch sb’s back - (po)drapać kogoś w plecy, (po)drapać kogoś po plecach;
scratch my back and i’ll scratch yours. - Ręka rękę myje.;
scratch around - grzebać; biedzić się, borykać się;
scratch together - (po)zbierać, zebrać do kupy;
scratch away - zdrapać, zdrapywać, zedrzeć, zdzierać;
scratch the surface of sth - podrapać, zarysować powierzchnię czegoś; ledwie czegoś liznąć; zrobić coś po łebkach, odbębnić coś;
scratch beneath the surface - przyjrzeć, przyglądać się dokładniej;
scratch one’s head - łamać sobie głowę, zachodzić w głowę;
scratch along - jako tako sobie radzić;
scratch oneself - (po)drapać się;
scratch sb’s eyes out - wydrapać / wydrapywać komuś oczy;
scratch along - jako tako sobie radzić;
scratch oneself - (po)drapać się;
scratch sb’s eyes out - wydrapać / wydrapywać komuś oczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(mark) rysa.
2.
(noise) skrzypienie.
3.
(wound) zadrapanie.
4.
(act of~ing) drapanie
togive one's head a ~ drapać się po głowie.
5.
(fig) : to start from ~ zaczynać od początku.vt
1.
drapać
he merely ~ed the surface of the problem tylko dotknął istoty problemu
(fig) : we were ~ing our heads over the problem zastanawialiśmy się nad problemem
(fig) : you ~ my back and I'll ~ yours ręka rękę myje.
3.
(erase) kasować
(withdraw) wycofywać: to~ a horse wycofywać konia.vi
1.
(of person ~ oneself) drapać się.
2.
(of animal) zadrapać się.
3.
(of pen) skrobać.
4.
(colloq, withdraw from race) wycofywać się z wyścigu.~ cpd ~-pad n notatnik. Phrasal verbs: ~ to ~ about/~ around vi grzebać
~ to ~ out vt (erase) kasować
(with knife) skrobać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

drapać, zadrap (yw) ać, podrapać, zarysować, porysować, grzebać (pazurami) , wycofywać, skreślać (z listy) , pisać w pośpiechu
zadrapanie, zadraśnięcie, zarysowanie, skaleczenie, rysa, początek, linia startowa
improwizowany, sklecony, zrobiony z byle czego, zebrany naprędce
~ one's head zachodzić w głowę
start from ~ zaczynać od niczego, zaczynać od zera
be/come/bring sb up to ~ być gotowym/przygotować kogoś do wykonania czegoś
a ~ of a pen kilka słów napisanych w pośpiechu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skrzypienie

faul (zwłaszcza w bilardzie)

drapanie się

przewinienie

skrzyp

trzask

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drapać vi

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt drapać, skrobać
s skrobanie, draśnięcie
sport. linia startu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt (za)drapać, skrobać
porysować
bazgrać (piórem)
komp. wymazać (z dysku)
(także to scratch off (out) - skreślać
fig. to scratch the surface - ledwie czegoś liznąć
n rysa, zadrapanie, draśnięcie
sport linia startu
to come to scratch - stanąć na linii startu
to start from scratch - zaczynać od zera
to come up to scratch - spełniać oczekiwania

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZADRAŚNIĘCIE

RYSA

NARYS

UDRAPANIE

UDRAPNIĘCIE

DRAPAĆ

UDRAPNĄĆ

PODRAPAĆ

ROZDRAPAĆ

WYDRAPAĆ

ZADRAPAĆ

SKROBAĆ

PODSKROBAĆ

ZADRASNĄĆ

DRASNĄĆ

ZARYSOWAĆ

SKRZYPIEĆ

GRZEBAĆ (O PTAKU)

NABAZGRAĆ (PARĘ SŁÓW)

CHROBOTAĆ

CZOCHRAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V drapać
V zadrapywać
N zadrapanie
N rysa
N od zera
N spełniać wymagania

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (a line indicating the location of the start of a race or a game)
start: : synonim: start
synonim: starting line
synonim: scratch line

3. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
zgrzyt, zgrzytanie: : synonim: scrape
synonim: scraping
synonim: scratching

4. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

5. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

6. (a harsh noise made by scraping
"the scrape of violin bows distracted her")
skrecz, scratch: : synonim: scrape
synonim: scraping
synonim: scratching

7. (an abraded area where the skin is torn or worn off)
otarcie, starcie, obtarcie: : synonim: abrasion
synonim: scrape
synonim: excoriation

Słownik internautów

drapać
zadrapanie

Słownik audio-video Montevideo

tytuł lub napis tymczasowy
zarysowania na taśmie lub płycie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

zrezygnować z kogoś/ czegoś, dać sobie spokój z kimś/ czymś
wykreślić kogoś/ coś (np. z listy), skreślić kogoś/ coś (np. z listy)

improwizowany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bazgrać

draśnięcie

gryzmolić

roboczy

zadrapanie

zadrapywać

zarysowywać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rysa; zadrapanie; med. draśnięcie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zadrapać, zarysować
2. ryskować (nanosić ryski)
3. rapować (tynk)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Wręcz przeciwnie, wzięli się natychmiast do pracy, gotowi zaczynać od zera.

statmt.org

You can use software like Google SketchUp to create products from scratch very easily.
Można skorzystać z oprogramowania Google SketchUp to łatwego tworzenia nowych produktów.

TED

This new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
Takie nowe podejście jest z pewnością pożądane, ale nie możemy zaczynać od zera.

statmt.org

in writing. - (SV) Mrs Roure's report gave rise to much head-scratching.
na piśmie. - (SV) Sprawozdanie pani Roure dało wiele powodów do myślenia.

statmt.org

The ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
Piłka trafiła w ręce Parlamentu, który nie musi przynajmniej zaczynać od zera.

statmt.org

These are people who were forced to flee Iraq due to their work for the British forces - particularly in these difficult economic times, the least the UK can do is to support them into employment so they can not only support themselves and their families, but get recognition for their existing skills and qualifications to avoid starting from scratch again.

www.guardian.co.uk

All but a few are from around of Wenzhou, a port in south-east China, and are drawn to Italy by an industry created from scratch in less than 20 years.

www.guardian.co.uk

So even if you're not quite up to scratch with their homework, you can still aim for an A* in yours.

www.guardian.co.uk

With some programmes I start from scratch and write it all myself.

www.guardian.co.uk

A man has a right to scratch out a living.
Człowiek ma prawo do godziwego życia.

The idea was to start from scratch, lead a new life.
Pomysł był taki, aby zacząć od zera, zapoczątkować nowe życie.

Everything is done from scratch and you feel like God.
Wszystko bierze się z pomysłu Czujesz się jak Bog.

So if that was your dad, why did he scratch you?
Skoro to był twój ojciec, dlaczego cię podrapał?

She had all this energy, and I walked away without a scratch.
Miała w sobie tyle energii, a ja wyszedłem z tego bez zadrapania.

In movies, women always scratch the man when they're having sex.
Kobiety w filmach, gdy się kochają, zawsze drapią panów po plecach.

When you were going to create your own universe and start from scratch?
Pamiętasz coś jeszcze? Gdy miałeś stworzyć własny świat i zacząć od zera?

The banking industry does not need to start from scratch.
Sektor bankowy nie musi zaczynać od zera.

And shut your mouth so you don't scratch the floor.
I zamknij usta, żebyś nie porysował podłogi.

If you destroy everything, you'll have to start again from scratch.
Niszcząc wszystko, będziesz musiał zaczynać od zera.

Well, what other kind could a man more naturally scratch his hand on?
Nie. A o co innego mógł się ten mężczyzna zadrapać.

On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Wręcz przeciwnie, wzięli się natychmiast do pracy, gotowi zaczynać od zera.

Essentially, this new state will have to be created from scratch.
Zasadniczo, to nowe państwo trzeba będzie stworzyć od podstaw.

This new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
Takie nowe podejście jest z pewnością pożądane, ale nie możemy zaczynać od zera.

I could get cancer if you scratch a hole in it.
Mogę dostać raka jeśli zrobisz w niem dziurę.

Not a scratch, but they haven't found the knife yet.
Nie, ale nie znaleźli jeszcze noża.

Your rental car doesn't even have a scratch on it.
Twój wypożyczony samochód nie ma nawet zadrapania.

Scratch that, I feel like doing some foolish things now.
Zapomnij o tym, chce mi się teraz robić głupie rzeczy.

At this point, we've just begun to scratch the surface.
Na chwilę obecną, dopiero zaczynamy układać to w całość.

To scratch the serial number off before you murder someone.
Żeby zetrzeć numer seryjny, zanim kogoś zamorduję.

Some progress has been achieved, and we are not starting from scratch now.
Osiągnięto pewien postęp i nie zaczynamy teraz od zera.

In moVies women always scratch the man's back and scream during sex.
Na filmach kobiety drapią mężczyzn po plecach i krzyczą,

My son's got a tiny scratch on his cheek, and now so do you.
Mój syn ma małą ranę na policzku, a teraz ty też masz taką.

Not wasting my time otherwise I'll scratch your eyes out.
Nie marnuję czas inaczej będę zarysować swoje oczy.

I see a certain kitten still knows how to scratch.
Ten kociak wciąż wie, jak drapać!

You can lie around in your underwear and scratch yourself.
Możesz chodzić w bieliźnie i się drapać.

Not an option. but I could scratch up a few bucks.
Nie ma szans. Słuchaj, jestem pod kreską, ale wysupłam kilka dolców.

He was the look at me scratch my balls school of acting.
Prezentował aktorstwo typu: popatrz na mnie i podrap mnie po jajach.

And there may be a scratch or two on your minivan!
I twój minivan może mieć jedną czy dwie ryski.

A minge needs attention! At least a scratch once in a while!
Wagina potrzebuje uwagi, przynajmniej podrapania raz na jakiś czas.

A stray bullet, a scratch and no longer worth anything.
Zabłąkana kula, rysa i nie będzie dłużej wart cokolwiek.

I don´t know how much you know, so we´il start from scratch.
Nie wiem, ile umiecie, więc zaczniemy od zera.

And try as he may, he can never scratch it himself.
Może starać się jak może, ale nigdy nie bedzie mógł podrapać się samemu.

House, scratch test is getting results, a lot of results.
Są wyniki z testu na alergię. Dużo wyników!

I'd scratch for as long as my mom would let me.
Drapałam tak długo, póki pozwalała mi na to mama.

Jenny got a scratch down her cheek, but it's nothing.
Jenny ma zadrapanie na policzku, ale to nic.

We should go somewhere where we can start from scratch.
Powinniśmy pojechać gdzieś, gdzie możemy zacząć od zera.

I might have pulled out some of her hair, but I don't scratch.
Mogłam trochę pociągnąć ją za włosy, ale nie drapałam.

Without medication, she could bleed to death from just a scratch.
Bez jej leków, mogła wykrwawić się na śmierć z powodu zadrapania.

If we sting them in a tender spot, they might stop to scratch.
Jeśli ich uszczypniemy w czułe miejsce mogą przestać drapać.

So we can scratch him off the suspect list.
Nazywa się Trent Jacob i ma alibi, więc możemy go skreślić z listy podejrzanych.

I definitely believe that Europe must start from scratch.
Zdecydowanie uważam, że Europa musi zacząć wszystko od nowa.

Fred, the bomb that killed Blanket was made from scratch.
Fred, bomba która zabiła Blanketa była zrobiona z byle czego.

The Fairy, in order to scratch a debt that isn't even mine.
Wróżki, żeby wyrównać długi, które nawet nie są moje.

Tell Him that it is his mother that comes to scratch me.
Powiedz mu, że jego matka przyjdzie mnie podrapać.

I'll need you to take your shoes off. I have to scratch your feet.
Będziesz musiał zdjąć buty, żebym mógł cię połaskotać w stopy.

Word is one guy slid out without a scratch.
Mówi się, że jeden gość wyszedł bez szwanku.

Chuck has 24 hours to create something from scratch.
Chuck ma 24 godziny, żeby zrobić coś z niczego.

The only way left may be to wipe and retrain them from scratch.
Jedynym sposobem jaki nam zostanie może się okazać wykasowanie i zainstalowanie ograniczeń od początku.

If anyone so much as looks at her... I'll scratch his eyes out!
Jeśli ktoś choćby na nią spojrzy... wydrapię mu oczy!