Słownik polsko-angielski

chem. radon

Wordnet polsko-angielski

(a radioactive gaseous element formed by the disintegration of radium
the heaviest of the inert gasses
occurs naturally (especially in areas over granite) and is considered a hazard to health)
radon, Rn, atomic number 86
synonim: Rn

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(chem.) radon

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

radium emanation, radon n

actinium emanation

thorium emanation

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

radon, niton, radium emanation, Rn

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADON

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. radon

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

( Rn - ) chem. radon