Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia radon;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radon (produkt rozpadu radu)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

radon (pozostałość po rozpadzie radu)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

radon m, niton m, emanacja radu

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

radon, niton, emanacja radu, Rn

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADONOWY

RADON (PIERWIASTEK)

Wordnet angielsko-polski

(a radioactive gaseous element formed by the disintegration of radium
the heaviest of the inert gasses
occurs naturally (especially in areas over granite) and is considered a hazard to health)
radon, Rn
synonim: Rn
synonim: atomic number 86

Duży słownik chemiczny

radon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. radon

Słownik środowiska angielsko-polski

radon m chem.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. radon (Rn)

Słownik techniczny angielsko-polski

emanacja radu, radon m