Słownik polsko-angielski

cause; reason
~ niepokoju - anxiety
~ rozpoczęcia wojny - reason for starting the war
~ troski - cause for concern
~ wszczęcia wojny - polit. casus belli

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(przyczyna) cause, reason, occasion, ground
(strona powodowa) complainer, plaintiff, suitor, petitioner, complainant, demandant, prosecution, prosecutor
(w procesie) suitor
szk. complainer, (w procesie rozwodowym) petitioner
powód cywilny w procesie karnym: claimant in criminal proceedings, claiming damages in criminal proceedingspowód posiadający uzasadnione roszczenie: plaintiff with a sound claimpowód rozstrzygnięcia: reason for a decisionpowód uboczny occasional causepowód uchylenia wyroku: ground for reversal of a judgmentpowód wzajemny: counter plaintiffadwokat powoda: counsel for the plaintiffna korzyść powoda in plaintiff 's favournie ma powodu, żeby ... there is no occasion to ...odpowiedź powoda na zarzuty pozwanego: rebutterorzeczenie na korzyść powoda: judgment given for the plaintiffmieć poważne powody do czegoś to have strong reasons for sthorzekać na korzyść powoda: to find for the plaintiffprzytaczać wystarczające powody: to show sufficient causewystępować jako adwokat po stronie powoda: to appear for the prosecutionwystępować w imieniu powoda: to appear for the plaintiff

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

plaintif

Wordnet polsko-angielski


1. (a person who brings an action in a court of law)
plaintiff, complainant


2. (a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
reason, ground: : synonim: przyczyna
synonim: motyw
synonim: pobudka
synonim: racja
synonim: źródło

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przyczyna) cause, reason
(motyw) motive
(podstawa) grounds
(praw.) plaintiff, complainant
mieć wszelkie ~wody to have every reason
z tego ~wodu for this reason
bez ~wodu for no reason
z ~wodu because of

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(przyczyna) cause
ground
reason (for, of): dać ~to give occasion (to)
give cause (for)
bez ~odu without cause
for no reason
z ~odu because of
due to
owing to
z jakiego ~odu? in what connection?
why?
2.
(leg) plaintiff

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

plaintiff, claimant, petitioner, reason, cause, occasion, grounds, complainant~ cywilny - civil plaintiff, claimant~ uznać lub odmówić uznania roszczeń powoda - to accept or deny the relief sought by the claimant~ w procesie karnym - claimant in criminal proceedings~ działać bez powodu - to act without reason/ cause~ lęk bez powodu - fear without reason~ nieprzewidziany w umowie - a cause unforeseen in the contract~ oczywiście błahy - obviously trivial cause~ oddalić wniosek powoda - to refuse the plaintiff’s application/motion~ orzeczenia sądowego - cause of a judicial judgment~ osoba - plaintiff, claimant~ podejrzenie bez powodu - suspicion without grounds~ roszczenia - cause of action~ rozstrzygnąć spór na rzecz powoda - to find for the plaintiff~ rozstrzygnięcia - reason for a decision~ roztrzygnięcie sporu na rzecz powoda - finding for the plaintiff~ strona sporu - plaintiff, claimant, petitioner~ tego - reason thereof~ uchylenia wyroku - ground for reversal of a judgment~ uzasadniony - good reasons~ uzyska wyrok zaoczny - the plaintiff will be granted a default judgment~ ważny - important reason~ wizyty - cause of the visit~ wojny - casus belli, a cause for war~ w sprawie cywilnej - plaintiff~ w sprawie o rozwód - petitioner~ wyroku - cause for the judgment/sentence~ wzajemny - counter plaintiff~ wznowienia - grounds for instituting proceedings de novo/for reopening of the case~ z jakichkolwiek powodów - for any reasons~ z powodów praktycznych - for reasons of expediency~ z powodu czegoś - on account of sth., in respect of sth.~ z ważnych powodów - for serious/important reasons

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. cause
2. reason ~ód roszczenia cause of actio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. cause
2. (strona w sprawie sądowej) claimant, complainant, plaintiff
3. reason ~ód roszczenia cause of action ~ód wojny casus belli pełnomocnik procesowy ~oda counsel for the plaintiff, plaintiff’s counsel przytoczyć wystarczające ~ody to show sufficient causes rozstrzygnąć sprawę na korzyść ~oda to enter a judgement of the plaintiff występować w rozprawie w imieniu ~oda to appear for the paintiff

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

reason n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PLAINTIFF

COMPLAINANT

CAUSE

REASON

GROUND

MOTIVE

RISE

PROVOCATION

PROSECUTOR

PROTECTION

OCCASION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m cause, reason (czegoś of sth, do czegoś for sth)
(w sądzie) plaintiff
z powodu by reason of, on account of, because of
bez żadnego powodu for no reason whatever

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

cause
reason

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

reason
cause
~ do zaniepokojenia - cause for concern
~ troski - cause for concern

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

reasonsgrounds~ odrzucenia roszczenia grounds of claim rejection~ przeprowadzenia kontroli reasons to carry out an inspection, reasons for carrying out an inspection~ skargi pr.cause of complaint~ (wniesienia) odwołania grounds of appeal

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

provoke

petitioner

orator

moment

complainer