Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

associate, partner, mate
partner handlowy: trade partnerpartner spółki jawnej: general partnerpartner współpracujący: cooperating partnerpartner zarządzający: managing partnerpewny partner: safe partnerrównoprawny partner: equal partnersolidny partner: safe partner

Wordnet polsko-angielski


1. (a person (not necessarily a spouse) with whom you cohabit and share a long-term sexual relationship)
domestic partner, significant other, spousal equivalent, spouse equivalent


2. (a person who is a member of a partnership)
partner: : synonim: wspólnik

3. (an associate in an activity or endeavor or sphere of common interest
"the musician and the librettist were collaborators"
"sexual partners")
collaborator, cooperator, partner, pardner: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

partner
(w małżeństwie) mate, helpmate
~ treningowy sparring partner

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C partner

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

partner, associate, cohabitant, cohabitee, cohabiter, stakeholder~ handlowy - commercial partner~ kooperacyjny - cooperating partner~ społeczny - social partner~ spółki - partner, associate~ życiowy - cohabitant, cohabitee, cohabiter

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

partner wykupić ~a to buy out a partner

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m partner ~ handlowy contracting partner ~ społeczny social partner ~ stowarzyszony UE associated partner ~ umowny contracting partner

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SHARE-HOLDER

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

associate

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

counterparty

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m partner

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

partner

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

accomplice

cohabitant

escort

helpmate

stakeholder

Nowoczesny słownik polsko-angielski

mate

cohabitee

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W przypadku przyjęcia wniosku krewni lub partner powinni otrzymać kartę pobytu.
If the application is accepted, they should be issued with a residence card.

europa.eu

Fakt, że potrzebujemy partnerów strategicznych, nie stanowi kryterium przystąpienia.
The fact that we need strategic partnerships is not a criterion for accession.

statmt.org

Jest to Afryka, w której ludzie szukają partnerów, którzy pomogą im tego dokonać.
And this is the Africa where people are looking for partnerships to do this.

TED

Jego reżim utracił legitymizację i nie jest już dla UE partnerem do rozmów.
His regime has lost legitimacy and is no longer an interlocutor for the EU.

statmt.org

Widziałam, że mój partner ma na koncie 553 transakcji i wszystkie zakończone sukcesem.
I can see that Rondoron has completed 553 trades with a 100 percent success rate.

TED

Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.
Rosja to nie tylko bliski sąsiad, ale także nasz partner strategiczny.

This is very painful for me, as Ukraine is am important neighbour and strategic partner for us.
Głęboko nad tym ubolewam, bo Ukraina to nasz ważny sąsiad i strategiczny partner.

It is also a major energy supplier and an important trading partner.
To także jeden z głównych dostawców energii, ważny partner handlowy.

Credible negotiations require a strong and united Palestinian partner.
Do rzetelnych negocjacji potrzebny jest silny i zjednoczony palestyński partner.

It is certainly an essential partner in efforts to ensure European energy security.
Jest to z pewnością główny partner w dążeniu do zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
W większości przypadków oprawcą jest mąż, partner lub osoba znajoma.

Europe, as a partner, can show strength here by speaking with one voice.
Europa jako partner może zademonstrować tu swoją siłę, mówiąc jednym głosem.

But only by these two agents, my contact and his partner.
Ale tylko przez tych dwóch agentów. Mój kontakt i jego partner.

And you said, Because my costar isn't good enough.
A ty powiedziałaś, Ponieważ mój partner nie jest wystarczająco dobry.

Because my partner said he might fire me if I don't!
Bo mój partner powiedział że, mnie wyleje jeśli tego nie zrobię!

I'm ready to run him in,but my partner says to drop it.
Chciałem go zapuszkować, ale partner powiedział mi żeby to zostawić.

You me where my partner and I were almost killed,that gun thing?
Chodzi ci o to, że mój partner i ja prawie zginęliśmy?

Well, she presented the only two forms of identification my partner checks.
Cóż, zaprezentowała tylko dwie formy identyfikacji osoby, które mój partner sprawdził.

I read that sometimes... the partner of the victim has trouble readjusting.
Czytałam, że czasami partner ofiary ma problem z ponownym przystosowaniem się.

The demon's spirit is set free when his partner voluntarily returns the wedding ring.'
Duch demona stanie się wolny kiedy jego partner dobrowolnie zwróci mu obrączkę ślubna.

And that little girl means more to me than even a partner.
I ta mała dziewczynka znaczy dla mnie nawet więcej niż partner.

And I know it wasn't your partner that killed the teller.
I wiem, że to nie twój partner zabił tą kasjerkę.

How? Well, I never spoke to her, but maybe my partner did.
Jak? Nigdy z nią nie rozmawiałem, ale mój partner być może tak.

No. Dennison said he kept them from her, he didn't want her to worry.
Jego partner powiedział, że ukrywał to przed nią, nie chciał jej martwić.

If you want your partner to be safe, wait for backup.
Jeśli chcesz, żeby twój partner był bezpieczny, czekasz na posiłki.

It's up to everyone to get their partner back alive.
Każdy ma pilnować, aby jego partner wrócił na statek żywy.

When the alarm sounds, either you or your partner must input the code.
Kiedy włączy się alarm, ty, albo twój partner musicie wprowadzić kod.

What? When I do retire, I hope your next partner is just like you.
Mam nadzieję, że twój następny partner będzie taki jak ty.

I'm ready to run him in,but my partner says to drop it.
Miałem już go zgarnąć, kiedy partner mi mówi, żebym tego nie robił.

Yo, can you please make that happen before my crazy gets me killed?
Możesz to dla nas zrobić? Mój szalony partner chyba mnie zabije.

My partner wants to know what happened to your tooth.
Mój partner chce wiedzieć co stał się z twoimi zębami.

My partner and I found this unacceptable.
Mój partner i ja nie mogliśmy się z tym zgodzić.

When they have nothing more to offer me.
Na przykład, kiedy partner nie ma już nic do zaoferowania.

I wasn't sure if you and your partner would show up here.
Nie byłem pewien, czy ty i twój partner się tu pojawicie.

I can't let my partner escort you out, we just became friends.
Nie pozwolę, aby mój partner cię odprowadził, właśnie staliśmy się przyjaciółmi.

I don't dance very well when my partner has... ...a gun in his hand.
Nie tańczę najlepiej, gdy mój partner trzyma w ręku broń.

He never told me that his partner was a blind 'Bama boy.
Nie wspomniał nigdy, że jego partner to ślepy chłopak z Południa.

Over here is the co-star of my new movie. My partner Emil.
Obok mnie stoi gwiazda mojego nowego filmu, mój partner, Emil.

Yeah, He was my perfect partner, Doesn't happen twice in a lifetime,
To był mój idealny partner. Dwa razy w życiu się nie zdarza.

This is the story of how my partner screwed up my life.
To jest historia, jak mój partner wkręca się moje życie.

He is a crazy partner that they have linked me.
To jest mój rąbnięty partner, z którym kazali mi pracować.

Your coworker Jack had a bad infection when he died.
Twój partner Jack, kiedy umarł, cierpiał na bardzo poważną infekcję.

Your partner got greedy so you killed her too?
Twój partner stał się chciwy, więc również ją zabiłeś. Taka jest moja teoria.

You and your partner have an opportunity to profit here.
Ty i twój partner macie okazję coś na tym zyskać.

My partner came here tonight prepared to die.
Ale ty nie rozumiesz, mój partner przyszedł tutaj gotowy na śmierć.

Diana's former partner joining forces with her long-time bitter rival.
Były partner Diany dołączający się do sił z jej starym gorzkim rywalem.

Detective Cella and his partner decided to go after his organization.
Detektyw Cella i jego partner postanowili przejechać się po tej organizacji.

For me, the perfect partner is one where I never have to be myself.
Dla mnie, doskonały partner to ktoś, z kim nigdy nie muszę być sobą.

As a partner, I do not expect your personal preferences to interfere with our business.
Jako partner, nie oczekuję, by twoje osobiste preferencje mieszały się z naszym interesem.

Her pas de deux partner's going to need a crane to lift her.
Jej partner w pas de deux będzie musiał sprowadzić dźwig.

You don't know it yet, but your partner's in danger.
Jeszcze tego nie wiecie, ale wasz partner jest w niebezpieczeństwie.

You're very, very lucky my partner is on a tear.
Masz duże szczęście, że mój partner nie jest taki nerwowy.

My partner put together the best Japanese doll collection in town.
Mój partner i ja razem sprowadziliśmy tutaj najlepszą kolekcje japońskich lalek.

My date barfed on my dress and then tried to feel me up.
Mój partner najpierw zrzygał się na moją sukienkę, a potem chciał mnie zaliczyć.