Wordnet polsko-angielski

(uniform worn by some menservants and chauffeurs)
livery

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

livery

Liberia

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C livery

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f livery

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

livery (pl. liveries)