Wordnet polsko-angielski

(a socially awkward or tactless act)
faux pas, gaffe, solecism, slip, gaucherie
synonim: nietakt
synonim: uchybienie
synonim: niedelikatność
synonim: niezręczność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

blunder, gaffe, faux pas, (pot.) banana skin
popełnić ~fę to commit a gaffe/faux pas, to blunder, (pot.) to drop a clanger

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C blunder

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLUNDER

BOOB

FAUX PAS

BLAZER

BLOOMER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f bloomer
am. goof

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

boner

gaffe

solecism

Nowoczesny słownik polsko-angielski

no-no

howler

mis-step

misstep

blooper