Wordnet polsko-angielski

(a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted
highly addictive)
crack, crack cocaine, tornado

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Wystarczy, że pęknie jedno ogniwo, a cały łańcuch interwencji zostanie przerwany.

statmt.org

And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
I za każdym razem obserwowaliśmy, jak poezja mówiona otwiera zamknięte drzwi.

TED

But it comes in like a mallet, and it literally cracks space, wobbling it like a drum.
Jest jak młoteczek, robi też wyrwy w przestrzeni, chybotając nią jak bębnem.

TED

And at some point you're going to have to cross these cracks in the ice, these crevasses.
Niekiedy będziecie musieli przechodzić przez popękany lód, przez rozpadliny.

TED

So what's significant about this isn't that crows are using cars to crack nuts.
Istotne jest nie to, że wrony używają samochodów do łupania orzechów.

TED

If he buys a new pair of shoes, should we let him smoke crack?
Jeśli miałby od tego kupić nowe buty, powinniśmy mu pozwolić palić crack?

Ten years ago, Charlie was for pop stars or a celebrity's birthday bash.
Dziesięć lat temu, crack było towarem gwiazd popu albo maskotką urodzinową sław.

Willy's a crack addict, and what's the other one's name, in jail?
Willy wali crack, i jak się nazywa ten, w więzieniu?

Look, doing crack is not the way to stop drinking.
Przejście na crack to nie jest sposób na rzucenie picia.

Save it for those dumb fuckers you sell crack to.
Zatrzymaj to dla tych głupich pojebów, którym sprzedajesz crack.

Either you smoking crack, or you think I am.
Albo palicie crack albo myślicie, że ja to robię.

So he can burn down his house, smoke crack and get
Żeby spalili swój dom? Albo palili crack i złapali

Okay, Joey Crack. You're the reigning champion, so you get to spit first.
Dobra Joey Crack, jesteś nowym mistrzem, więc masz głos jako pierwszy.

Julie,it's not like it was heroin or crack.
Julie, przecież to nie była heroina ani crack.

So how exactly did crack get in the ghetto, Pop?
No więc jak dokładnie crack wszedł do getta?

Crack meant money, money meant power... and power meant war.
Crack oznaczał pieniądze, pieniądze oznaczały władzę... a władza oznaczała wojnę.

I quit school, not for, a job selling crack.
Rzuciłem szkołę, nie dlatego, żeby sprzedawać crack.

Hey, someone foIlow me down the crack.
Hej, ktoś za mną w dół crack.

Irishman caught his son snorting charlie.
Irlandczyk złapał syna, jak ten wciągał crack.

What, you thought we just hung out and smoked crack?
Myślałeś, że my tu tylko palimy crack?

I don't know, what's worse than crack?
Nie wiem. Co jest gorsze niż crack?

I assume you all have guns and crack.
Rozumiem, że każdy ma broń i crack.

They sell crack to schoolchildren.
Handlarze narkotyków, sprzedają crack w szkołach.

If the crack's in your crack.
Jeśli crack jest z twojego dupska.

Yeah, like where the nearest crackhouse is.
Tak, gdzie najbliżej można zakupić crack.

Today's marijuana, tomorrow I'm a crack whore.
Dzisiaj marihuana, a jutro crack.

These little smokies are like crack.
Te kiełbaski są jak crack.

I crack myself up.
I crack się w górę.

After a while the trauma, that little crack that happens so easily, make it see things that aren't there.
After a while the trauma, that little crack that happens so easily, sprawiają, że widzą oni rzeczy, których naprawdę nie ma.

Heroin, crack, smack, cocaine, steroids, you name it.
Heroinę, crack, kokainę, sterydy, wszystko.

You smoking crack up in here?
Palisz tu crack?

Did you smoke crack, Daddy?
Paliłeś crack, tato?

Some of y'all call him Joey Crack.
Niektórzy go nazywają Joey Crack.

Some of y'all call him Joey Crack.
Wołają go też Joey Crack.

And even as a crack fiend, Mama You always was a black queen, Mama
And even as a crack fiend, Mama You always was a black queen, Mama