(United States) = written submission

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

President-in-Office of the Council. - Madam President, let me try to be brief.
urzędujący przewodniczący Rady. - Pani przewodnicząca! Postaram się mówić krótko.

statmt.org

Member of the Commission. - Mr President, I will be very brief, as it is late.
komisarz. - Panie przewodniczący! Zważywszy na późną porę, będę mówił krótko.

statmt.org

If anyone doubts this, I will gladly supply them with a briefing on the case.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, chętnie przedstawię informacje dotyczące tej sprawy.

statmt.org

The UN Security Council was briefed last Wednesday on the situation in the country.
Rada Bezpieczeństwa ONZ została powiadomiona o sytuacji w tym kraju w zeszłą środę.

statmt.org

Vice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.

statmt.org

Brief Encounter -- the film you were talking about.
Brief Encounter... film, o którym mówiliście.