Wordnet polsko-angielski


1. (common Eurasian sandpiper
the male has an erectile neck ruff in breeding season)
ruff, Philomachus pugnax
synonim: batalion
synonim: bojownik batalion
synonim: bojownik zmienny
synonim: biegus bojownik
synonim: bojownik odmienny

2. (someone who fights for a cause)
champion, fighter, hero, paladin: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fighter, combatant, militant
~ o wolność freedom fighter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C fighter
militant
campaigner

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fighter
champion

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

fighter, rebel~ Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - the Association of Veteran Fighters for Liberty and Democracy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHAMPION

FIGHTER

MILITANT

RUFF

SANDPIPER

COMBATANT

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

crusader

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m militant

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

fighter
champion

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

campaigner

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Bojownicy Ludowego Biernego Ruchu Oporu przeciwko Okupacji, tacy jak Abdallah Abu Rahmah z Bil'in, muszą zostać uwolnieni.
The militants of the NonViolent Popular Resistance Against the Occupation, such as Abdallah Abu Rahmah from Bil'in, must be released.

statmt.org

Na przykład saharyjska bojowniczka prowadzi obecnie strajk głodowy na hiszpańskiej wyspie Lanzarote, ponieważ Królestwo Maroka nie zezwala jej na wjazd na terytoria okupowane.
For example, a Saharan leader is currently on hunger strike on the Spanish island of Lanzarote because the Kingdom of Morocco will not allow her to enter the occupied territories.

statmt.org

Your man wields a sword better than any fighter I've met.
Twój człowiek włada mieczem lepiej niż jakikolwiek bojownik, którego spotkałem.

Robert Mugabe, once a politically skilled fighter for the rights of the black population, is today a brutal dictator and responsible for the collapse of the economy, famines and political terror in his country.
Robert Mugabe, kiedyś polityczny bojownik o prawa czarnej ludności, dzisiaj jest bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za zapaść gospodarki, głód i polityczny terror w swoim kraju.

Why does a potential freedom fighter waste his life gambling?
Dlaczego bojownik o pokój marnuje życie na hazard?

Last week the Vigilante nearly made my children orphans.
W zeszłym tygodniu bojownik prawie osierocił moje dzieci.

One man's terrorist is another man's freedom fighter.
Dla jednych terrorysta, dla innych bojownik o wolność.

He's a Kurdish freedom fighter.
Brytyjka i kurdyjski bojownik o wolność.

This is the Pentagon, and that is an enemy combatant.
To jest Pentagon, a to jest wrogi bojownik.

Kevin Lomax, health code warrior.
Kevin Lomax, bojownik o kodeks zdrowotny.

The legal term is enemy combatant.
Terminem prawnym jest wrogi bojownik.

combatant loses fight.
bojownik przegrywa walkę.

combatant against Rinzler.
bojownik przeciwko Rinzler.

A Hamas militant has been murdered, most likely by Israeli agents using forged European passports, thus breaching Irish, British, French, German and Dubai sovereignty.
Zamordowany został bojownik Hamasu, najprawdopodobniej przez agentów Izraela posługujących się podrabianymi europejskimi paszportami, którzy naruszyli w ten sposób suwerenność Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Dubaju.