Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

AMP (adenosine monophosphate)