Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika amper; technika wzmacniacz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(abbr of ampere) amper

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) ampere amper

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od ampere amper

Nowoczesny słownik angielsko-polski

amper

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

AMP (monofosfat adenozyny)

Wordnet angielsko-polski

(the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites
"a typical household circuit carries 15 to 50 amps")
amper, A
synonim: ampere
synonim: A

Słownik audio-video Montevideo

Amper, jednostka natężenia prądu

Słownik skrótów chemicznych

pol. monofosoforan adenozyny, ang. adenosine monophosphate

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Everyone's right to life shall be protected by law... & amp; amp; #x2019;
Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę … & amp; #x201D;.

EU Constitution

In Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
UE wspiera szkolenia przedstawicieli służb policyjnych i sądowych w Afganistanie

europa.eu

Those wires carry 13 thousand amps when the machine is working in full power.
Te kable przewodzą 13 tysięcy amperów, kiedy maszyna działa na pełnej mocy.

TED

2. On the Copies & Folders tab in the When sending messages, automatically section:
2. ~~~ Na karcie Kopie i foldery w sekcji Wysyłając wiadomości automatycznie:

Google

No-one shall be condemned to such penalty or executed. & amp; amp; #x2019;
Nikt nie może być skazany na taką karę ani nie może nastąpić jej wykonanie & amp; #x201D;.

EU Constitution

You know who can fix that amp in two seconds?
przyłapuje cię z nim w dłoniach? - Wiecie, kto raz, dwa może go naprawić?

I'll throw in one of these telephones, but it does not include the amp.
Dorzucę jeden z tych telefonów, ale to nie zawiera wzmacniacza.

I can walk around with this amp on?
Mogę z tym chodzić?

Means I can try my new amp out.
To znaczy, że mogę wypróbować nowy wzmacniacz.

It doesn't include the speakers or the amp.
To nie zawiera głośników ani wzmacniacza.

Buy the tube amp here but not the speakers
Kup tutaj wzmacniacz, ale nie głośniki.

You used it to buy that amp at Conran Electronics.
Użyłeś jej do kupienia tego wzmacniacza w Conran Electronics.

Can you plug this into the amp?
Możesz to podłączyć do wzmacniacza?

He used a 10 Watt amp and a Silvertone guitar.
Używał małego, 10-watowego wzmacniacza i gitary Silvertone.

That does not include the amp.
To nie zawiera wzmacniacza.

I thought it included the amp.
Myślałem, że to zawiera wzmacniacz.

And that includes the amp, yeah?
I to zawiera wzmacniacz? ...Nie.

Daddy needs a new amp.
Tata potrzebuje nowego wzmacniacza.

You don't need a new amp, Outspan!
Nie potrzebujesz nowego wzmacniacza, Outspan!

The bass guitar needs power for his amp, a RitchterVox Model 95-A.
Mamy piec do gitary basowej, RitchterVox, model 95-A.

R[amp]D activities in the domain of intelligent manufacturing systems (EU-Australia Agreement, Canada, Norway, Switzerland, Korea, Japan and the USA) (vote)
Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie- WE - Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) (głosowanie)