Słownik polsko-angielski

chem. aluminium (US aluminum)

Wordnet polsko-angielski

(a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite)
aluminum, aluminium, Al, atomic number 13
synonim: glin
synonim: Al

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aluminium, (US) aluminum

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U aluminium

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr nieodm. aluminium

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n aluminium

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

aluminium n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALUMINUM

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem.aluminiumUS aluminum

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aluminium

Nowoczesny słownik polsko-angielski

glin (pierwiastek)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W poniedziałek pękła tama zbiornika węgierskiej huty aluminium.
On Monday, there was a breach in the reservoir dam of a Hungarian alumina plant.

statmt.org

I mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Chcę powiedzieć, że świat nie powinien produkować więcej aluminium i stali niż potrzebuje.

Would this be aluminum oxide, the byproduct of a thermite reaction ?
Czy może to być tlenek aluminium produkt uboczny reakcji termitu?

The second product of a thermite reaction is aluminum oxide visible as white smoke
Drugim produktem reakcji termitu jest tlenek aluminium, widzialny jako biały dym.

Gentlemen, inside this cylindrical casing of aluminium, lies 55 metric litres of malted alcohol.
Panów, wewnątrz tej cylindrycznej oprawy aluminium, kłamstw 55 metrycznych litrów słodowanego alkoholu.

ln this case with aluminum only he can help you.
W tej sprawie z aluminium, tylko on ci może pomóc.

The poorest of the Central Asian republics has been badly hit by a substantial decrease in prices for aluminium and cotton due to the global downturn.
Ta najbiedniejsza ze środkowoazjatyckich republik bardzo ucierpiała z powodu znacznego spadku cen aluminium i bawełny w wyniku globalnego kryzysu.

It is acceptable to relocate or avoid the production of steel, aluminium and copper wherever it is possible to do so.
Przeniesienie lub zaniechanie produkcji stali, aluminium i miedzi jest dopuszczalne tam, gdzie da się tak postąpić.

Fluorine, a highly toxic by-product of aluminum manufacture, is very dangerous and expensive to disposal.
Fluor to wysoce toksyczny odpad w produkcji aluminium. Jest niebezpieczny i drogi do przechowywania.

Guinea, although blessed with very rich mineral deposits, including iron, aluminium, gold, diamonds and uranium, is nevertheless one of the poorest countries in the world.
Gwinea, chociaż ma bardzo bogate złoża kopalin, między innymi żelaza, aluminium, złota, diamentów i uranu, jest jednym z najuboższych krajów świata.

Only 'copper and aluminium' happened... ...or did you talk about anything else?
Tylko 'miedź i aluminium', czy rozmawiałeś z nią o czymś jeszcze?

It's made from a blend of carbon fibre, magnesium and aluminium.
Zrobiony jest z mieszanki włókien węglowych, magnezu i aluminium.

Fifteen tons, 30,000 pounds of structured aluminium and clear plastic.
Piętnaście ton, 30, 000 funtów aluminium i przezroczystego plastiku.

Because the body is made from aluminum the whole car only weighs one ton
Ponieważ nadwozie jest z aluminium. Cały wóz waży tylko tonę

What would happen is that there would be no modernisation of the steel, aluminium and chemical industries internationally.
Na skalę międzynarodową zaprzestanoby modernizacji hutnictwa stali i aluminium, a także przemysłu chemicznego.

Its economy remains undiversified - sadly - relying mainly on tourism and one aluminium smelter.
Gospodarka pozostaje niestety niezróżnicowana i opiera się przede wszystkim na turystyce i jednej hucie aluminium.

No, it's bauxite powder, a mixture of iron and aluminum.
To pył z boksytu. Mieszanina żelaza i aluminium. Ciekawe skąd on jest.

Gentlemen, inside this cylindrical casing of aluminium, lies 55 metric litres of malted alcohol.
Panowie, w tym cylindrycznym pojemniku z aluminium... znajduje się 55 litrów alkoholu słodowego.

On Monday, there was a breach in the reservoir dam of a Hungarian alumina plant.
W poniedziałek pękła tama zbiornika węgierskiej huty aluminium.

A chock is calling, he says that Arthur owes him for aluminum.
Mówi, że Artur jest mu winny za aluminium.

Look for wagons under escort transporting alum ore.
Spójrz na wagony pod eskortą, przewożą rudę aluminium.

This is a bronze ball, an aluminum arm here, and then thiswooden disk.
To jest kula z brązu, ramię z aluminium, tutaj jestdrewniane koło.

I always said aluminum was better than wood.
Zawsze mówiłem, że aluminium jest lepsze od drewna.

Yeah, but this is a crystalline structure-- aluminum based.
Tak, ale to jest krystaliczna struktura-- na bazie aluminium.

I tried the aluminium... but it bent like tissue paper.
Próbowałem aluminium, ale za bardzo się gięło... jak papier.

If we can't get aluminum, we'll find another way.
Jeśli nie aluminium, to znajdźmy inny sposób.

My team found traces of aluminum, naphtaline and palmitate.
Mój zespół znalazł ślady aluminium, naftaliny i palmitynianu.

The pedals are milled from a single piece of aluminium.
Pedały zostały stworzone z pojedynczych kawałków aluminium.

Capitalizing on the tremendous capacity available for aluminum fabrication,
Wykorzystując olbrzymią zdolność produkcyjną dostępną do produkcji aluminium,

Why would a Physics Bowl team be called Anodized Aluminum?
Czemu jakaś drużyna miałaby się nazwać Anodyzowane Aluminium?

A little aluminum on the front, hey, it's a winner.
Trochę aluminium z przodu i będzie nieźle.

Propylene glycol,manganese, aluminum silicate, mineral oil.
Glikol propylenowy, mangan, krzemian aluminium, mineralny olej.

We are currently faced with the existence of a lobby, a lobby of steel barons, aluminium barons and chemical industry barons.
Obecnie mamy do czynienia z lobby, lobby baronów stali, baronów aluminium i baronów przemysłu chemicznego.

There are aluminum and steel.
Jak na przykład aluminium i stal.

Aluminum bat versus steal lock.
Kij z aluminium przeciw zamkowi antywłamaniowemu.

So you say you actually kill people for money?
Mówisz, że zabijałeś ludzi przez aluminium?

Bet he forgets the aluminum.
Założę się, że zapomniał o aluminium.

You get Alzheimer's if you're using antiperspirant with aluminum.
Jeśli będziesz używał antyperspirantu z aluminium.

Joe already bought a TlG welder for the aluminum work.
Joe kupił już spawarki do aluminium.

At first, the body was made of aluminium.
Najpierw, karoseria była zrobiona z aluminium.

Plywood and aluminum... just what you need.
Sklejka i aluminium. To, czego szukacie.

What the hell is an aluminum falcon?
Co to do diabła jest Sokół Aluminium?

Seven dollars for aluminum, ten for brass.
Siedem dolarów za aluminium, dziesięć za mosiądz.

Aluminum, brass, steel, stainless steel and copper.
Aluminium, mosiądz, stal, stal szlachetna i miedź.

If they're giving aluminum to Boeing, they can give some to Hughes Aircraft.
Jeśli dają aluminium zakładom Douglasa, -to chyba mogą dać też Hughes Aircraft!

Aluminum chelate of carminic acid.
Aluminium chelatowe z kwasu karminowego.

What are you doing besides aluminium?
Czym się zajmujesz poza aluminium?

Filled door with aluminum and cobalt.
Drzwi wypełniane aluminium i kobaltem.

It's all made in aluminum
Jest cały zrobiony z aluminium.

Colonna, can you make gold from alum?
Colonna, możesz zrobić złoto z aluminium?

Polycarbonate plastic, aluminum, acrylic and dye.
Poliwęglowy plastik, aluminium, akryl i barwnik.