Wordnet polsko-angielski


1. (a singer whose voice lies in the alto clef)
alto


2.
alt key, alt: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alto, countertenor

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C alto (voice or singer)

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m muz. alto

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ALT (alanine aminotransferase)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALTO

ALTO PART

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m muz. alto

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

altitude

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.

Google

Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Google

Università Politecnica delle Marche, Centro Alti Studi Europei (CASE)
Università Politecnica delle Marche, Centro Alti Studi Europei (CASE)

europa.eu

Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
Alternatively, you can use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + H (Cmd + Option + H on a Mac).

Google

Last week, he said that Carol alt was his stretching partner.
Powiedział, że w zeszłym tygodniu Carol Alt była jego partnerką do rozciągania.

Very well, alto
Bardzo dobrze. Alt.

Up next is Tessa Alt... oh, she's not back here.
Nastepna jest Tessa Alt... oh, nie ma jej tutaj.

Look at Carol Alt, that's...
Zobacz na Carol Alt, tak jest...