Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) muzyka w najwyższym rejestrze, altowy;
in alt - muzyka nad pięciolinią; górnolotnie, z egzaltacją;

(Noun) informatyka klawisz [Alt];

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

altowy

(skr. od) alter, alteration klawisz Alt (komp.)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ALT (alaninotransferaza)

Wordnet angielsko-polski

alt
synonim: alt key

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.

Google

Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Google

Università Politecnica delle Marche, Centro Alti Studi Europei (CASE)
Università Politecnica delle Marche, Centro Alti Studi Europei (CASE)

europa.eu

Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
Alternatively, you can use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + H (Cmd + Option + H on a Mac).

Google

Last week, he said that Carol alt was his stretching partner.
Powiedział, że w zeszłym tygodniu Carol Alt była jego partnerką do rozciągania.

Fine, think what you want, aging super model Carol Alt.
Dobra , myśl co chcesz , podstarzała modelko.

This story is why the AlT recommended you.
Ta historia jest o tym dlaczego polecił ciebie.

Up next is Tessa Alt... oh, she's not back here.
Nastepna jest Tessa Alt... oh, nie ma jej tutaj.

Look at Carol Alt, that's...
Zobacz na Carol Alt, tak jest...