on costs= deposit: a payment into account made by a party to secure arbitration costs or costs of activity of a tribunal-appointed expert

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

statmt.org

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.
Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

TED

The crisis has revealed fault lines in all major advanced economies of the world.
Kryzys ujawnił słabości wszystkich wielkich gospodarek rozwiniętych na świecie.

ECB

You know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.
Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

TED

Look, they gave us sake to celebrate in advance.
popatrz, dali nam sake aby uczcic to in advance