ä
ö
ß
ü

Słownik częstych błędów

Rzeczownik salad oznacza surówkę, sałatkę, np. OK. I'll make salad with cucumber, lettuce, peper and eggs, and you buy something to drink (Dobrze, ja zrobię sałatkę z ogórka, sałaty, papryki i jaj, a ty kup coś do picia). Kiedy chodzi nam o sałatę (warzywo) - używamy rzeczownika lettuce