à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[abese] vt (uchwyt, rączkę) opuścić
s´~ vpr przen. poniżyć się (à do)

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNIŻYĆ

SPUŚCIĆ

OBNIŻYĆ WARTOŚĆ

PONIŻAĆ

UPOKORZYĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obniżać

obniżyć

opuszczać

osunąć

osuwać

spuszczać

upokarzać

zniżać