Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia fermentacja; medycyna zarażanie, zakażanie; medycyna choroba zakaźna;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(biol.) fermentacja

Nowoczesny słownik języka angielskiego

(także) zymolysis fermentacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FERMENTACJA

Wordnet angielsko-polski

(a process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances
especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol)
fermentacja
synonim: zymolysis
synonim: fermentation
synonim: fermenting
synonim: ferment