Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika zymologia;
zymologist - (Noun) technika zymolog, specjalista ds. zymologii;
zymologic - (Adjective) technika zymologiczny;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

enzymologia f

Wordnet angielsko-polski

(the branch of chemistry concerned with fermentation (as in making wine or brewing or distilling) )
zymologia
synonim: zymurgy