Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia cyrkon;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U cyrkonia.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cyrkon

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cyrkon (pierwiastek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cyrkon m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

cyrkon, Zr

Wordnet angielsko-polski

(a lustrous grey strong metallic element resembling titanium
it is used in nuclear reactors as a neutron absorber
it occurs in baddeleyite but is obtained chiefly from zircon)
cyrkon, Zr
synonim: Zr
synonim: atomic number 40

Słownik techniczny angielsko-polski

cyrkon m, Zr

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

metallurgy, steel, zirconium alloys and concrete;
metalurgia, stal, stopy i koncentrat cyrkonu,

EU Constitution

Zirconium or diamond?
Cyrkon czy diament?