Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

raniący adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

raniący

Wordnet angielsko-polski

(the act of inflicting a wound)
ranienie
synonim: wound

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ranienie
obrażanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zranienie
~, accidental - zranienie przypadkowe
~ oneself - zranienie się

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Kurdish rebels exploded a remote-controlled bomb next to a bus carrying military personnel and their families on the outskirts of Istanbul this morning, killing five and wounding 12.

www.guardian.co.uk

the killing of at least 26 civilians and the wounding of a further 20 by British forces".

www.guardian.co.uk

But yesterday, around 150 insurgents attacked five security checkpoints in the Baizai area of Mohmand, killing at least 11 soldiers and wounding a dozen more in a show of their ongoing strength.

www.guardian.co.uk

Last week, Afghan security forces killed almost 70 insurgents, wounding another 36 and detaining about 140 during operations, Afghan interior ministry spokesman Zemari Bashary said today.

www.guardian.co.uk

In Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
W Bagdadzie uzbrojeni osobnicy dokonali ataku, w którym zginęły 52 osoby, a 200 zostało rannych.

Do I seem fearful of wounding your ego?
Wyglądam jakbym bała się skrzywdzić twoje ego?

And if it's wounding me, you've done it.
I jeśli mnie to boli, dopiąłeś swego.

Please, just shut up. You're wounding my soul.
Proszę zamknij się, krzywdzisz moją duszę.

And probably get killed for wounding Captain Holly, an Owsla officer?
I pewnie zostać zabitym za zranienie Kapitana Ostzrenia, oficera Ausuli?

That was a wounding shot, motherfucker!
To był mierzony strzał, skurwysynu.

Since the near fatal wounding of her father--
Odkąd jej ojciec został prawie śmiertelnie raniony...

The presidential security force, led by the dictator's son, responded to their protest rally on 22 January 2007 by killing 59 people and wounding 150 others.
Prezydenckie siły bezpieczeństwa, na czele których stał syn dyktatora, odpowiedziały na ich wiec protestacyjny zorganizowany w dniu 22 stycznia 2007 r., zabijając 59 osób i raniąc 150 jego uczestników.

author. - Mr President, in the week of Egyptian Orthodox Christmas, an attack took place killing and wounding 20 Coptic Egyptians.
autor. - Panie przewodniczący! W tygodniu ortodoksyjnego egipskiego Bożego Narodzenia miał miejsce atak, w wyniku którego zginęło i zostało rannych 20 koptyjskich Egipcjan.

While we are discussing the rule of law in Russia, I cannot fail to express my regret and to condemn vehemently those who are putting it at risk by attacking, wounding and killing innocent people in order to follow radical terrorist agendas.
Kiedy rozmawiamy o praworządności w Rosji, muszę wyrazić swoje ubolewanie i gorąco potępić tych, którzy narażają ją na szwank poprzez atakowanie, ranienie i zabijanie niewinnych ludzi, aby realizować radykalne plany terrorystyczne.

What is also worrying are the reports of the murders of 36 prisoners in a prison facility in Rangoon, and the wounding of a further 70, as a result of the panic caused by the cyclone that devastated Burma in May this year.
Niepokoją doniesienia o zamordowaniu 36 i ranieniu 70 więźniów zakładu karnego w Rangun na skutek paniki wywołanej przez cyklon, który dotknął Birmę w maju bieżącego roku.