Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(instruments) instrumenty dęte

Nowoczesny słownik angielsko-polski

instrumenty dęte drewniane

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj attr drewniany
woodwind instruments - instrumenty dęte drewniane
n the woodwind - grupa instrumentów dętych drewnianych (także grupa muzyków na nich grających)

Wordnet angielsko-polski

(any wind instrument other than the brass instruments)
instrument drewniany, instrument dęty drewniany
synonim: woodwind instrument
synonim: wood