Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda krzew zielony zimą;
common wintergreen - przyroda gruszyczka mniejsza;
oil of wintergreen - medycyna olejek wintergrinowy;
oil of wintergreen - medycyna olejek wintergrinowy;

Wordnet angielsko-polski


1. (creeping shrub of eastern North America having white bell-shaped flowers followed by spicy red berrylike fruit and shiny aromatic leaves that yield wintergreen oil)
golteria rozesłana, gaulteria rozesłana, starzęśla rozesłana
synonim: teaberry
synonim: checkerberry
synonim: mountain tea
synonim: groundberry
synonim: ground-berry
synonim: creeping wintergreen
synonim: Gaultheria procumbens

2. (any of several evergreen perennials of the genus Pyrola)
gruszyczka: : synonim: pyrola

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj., bot. zimozielony