Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) świstać; śmigać;

(Noun) świst, śmignięcie; geniusz;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C świst
śmignięcie.vi (of an arrow, etc.) świstać
śmigać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIST

GWIZD

BZYK

UDERZENIE W RĘKĘ NA ZNAK ZGODY [AM.]

PRZYGWIZD

ŚWISTAĆ

ZAŚWISZCZEĆ

PRZELECIEĆ ZE ŚWISTEM

GWIZDAĆ

GWIZDNĄĆ

BZYKAĆ

Wordnet angielsko-polski

(someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz
synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brzęczeć

brzęk

mistrz

spec

świszczeć

zaświstać