Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda jesiotr biały amerykański;

Wordnet angielsko-polski


1. (food and game fish of marine and fresh waters of northwestern coast of North America)
jesiotr biały, jesiotr amerykański
synonim: Pacific sturgeon
synonim: Sacramento sturgeon
synonim: Acipenser transmontanus

2. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
jesiotr biały, jesiotr amerykański: : synonim: beluga
synonim: hausen
synonim: Acipenser huso

3. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
bieługa, wyz: : synonim: beluga
synonim: hausen
synonim: Acipenser huso