Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uszczelka, podkładka, pierścień; myjka, pomywacz(ka);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (washing-machine) pralka automatyczna
(machine component) uszczelka
(woman) pomywaczka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podkładka, praczka, płuczka, (pot.) pralka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

myjka

praczka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n podkładka, uszczelka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pralka
pomywacz
płuczka
techn. u-szczelka

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'wAS@rn Pralka Bob loaded up the washer (Bob naładował pralkę [ubraniami] ) - Student University of Tennessee (1999) We have a Maytag washer and a Maytag dryer (Mamy pralkę i suszarkę do ubrań firmy Maytag) - Student University of Alabama (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pomywacz
techn. uszczelka
am. pot. pralka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POMYWACZKA

ZMYWACZ

MASZYNA DO ZMYWANIA NACZYŃ

PRALKA

PŁUCZKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

praczka
podkładka
pralka

Wordnet angielsko-polski


1. (seal consisting of a flat disk placed to prevent leakage)
podkładka


2. (someone who washes things for a living)
zmywacz: :

3. (a home appliance for washing clothes and linens automatically)
pralka: : synonim: automatic washer
synonim: washing machine

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podkładka

pomywacz

uszczelka

zmywarka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. podkładka
~, spring - podkładka sprężysta
~, windscreen - lotn. spłuczka szyby przedniej

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

górn. IS płuczka
techn. myjnia
~, automatic car - myjnia automatyczna
~, car myjnia samochodowa
~, counter current płuczka przeciwprądowa
~, flue gas płuczka powietrza odlotowego
~, multi stage płuczka wielostopniowa
~, sand płuczka piaskowa
~, screenings płuczka skratek
~, truck myjnia samochodów ciężarowych

Słownik techniczny angielsko-polski

1. podkładka f
2. płuczka f, przemywacz m
3. pralnica f, pralka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
(śmiech) Wariowałem na punkcie każdej śrubki, nakrętki i podkładki w tych urządzeniach.

TED

And then if you're smart enough, it goes on a basket on top of the washer.
A jeśli jesteś dość sprytny, spada do koszyka stojącego na pralce.

TED

It is a hazardous chemical which we know will be dispersed in nature by gold washers and which will destroy the environment in other countries.
Jest to niebezpieczna substancja chemiczna, która jak wiemy zostanie rozproszona w przyrodzie przez płukaczy złota i zniszczy środowisko naturalne w innych krajach, z czego zdajemy sobie sprawę.

statmt.org

She said it washer dream come true to be my wife.
A ona, że jej marzeniem jest być moją żoną.

And then he stopped. Walking in front of him washer.
I nagle zatrzymał się. Z naprzeciwka szła ona.

I'm going out to buy some antibiotics, and a washer.
Wyjdę po antybiotyki i po drodze kupię uszczelkę.

The washer doesn't put these on till he's at work.
Nie wkładałby tego do kombinezonu będąc w pracy.

So, yes, my new washer and dryer have made me very happy.
Więc tak, moja nowa pralka i suszarka sprawiają, że jestem bardzo szczęśliwa.

I really think we need to replace the washer and dryer.
A ja myśle że bardzo potrzebujemy wymienić pralkę i suszarkę.

The free washer fluid sure was a nice touch.
Ten darmowy płyn, rzeczywiście jest miły w dotyku.

Have your new washer and dryer made you happy?
Czy twoja nowa pralka i suszarka sprawiają, że jesteś szczęśliwa?

Do you mind if I borrow your washer?
Nie masz nic przeciwko jeśli pożyczę twoją pralkę?

No. I know how the washer works.
Wiem jak działa pralka.

They travel with their own washer and dryer.
Wozili za sobą własną pralkę i suszarkę.

Is the washer working at your dad's ?
Czy pralka u twojego taty działa?

Were those his clothes in the washer?
Czy to jego ubrania były w pralce?

But he says he's a window washer.
Ale on mówi, że myje okna.

With our very own washer and dryer.
Z własną pralką i suszarką.

It's got a washer and dryer, central air.
Jest tu pralka, suszarka, centralne ogrzewanie...

What's really behind the washer and dryer?
Devon, czemu tak naprawdę pralka i suszarka?

This is the washer and the dryer.
To jest pralka i suszarka.

The mayor or the window washer?
Burmistrzowi czy gościowi od okien?

Gwen, your dog just swallowed your window washer.
Gwen, twój pies właśnie połknął czyściciela okien.

I'll probably stop by Montgomery Ward's, pick up a washer and dryer, lamps.
Prawdopodobnie zatrzymam się u Montgomery, wezmę zmywarkę i suszarkę, lampy.

None on Teri, none on any of the other linens in the washer.
Ani na Teri, ani na czymkolwiek w pralce.

Must have been a washer.
Chyba wcześniej była w jakiejś pralce...

You got a washer, dryer, everything.
Pralka, suszarka. Wszystko.

It's bubbling, Jess, not foam like the washer overflowed, for God's Sake.
Śliniąc, Jess, nie pieniąc jak przepełniona pralka, na miłość Boską.

Samsonite luggage, the Amana washer.
Walizki marki Samsonite, pralka Amana.

window washer fell from fifth floor scaffolding, obvious open tibfib fracture, but otherwise,okay.
Czyściciel okien spadł z piątego piętra rusztowania, oczywiście otwarte złamanie. ale cała reszta ok.

bedrooms, two baths, Washer, dryer.
Dwie sypialnie, dwie wanny. Pralka, suszarka.