Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) Walia; walijski; wat; środa; zachód;

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.
If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.

TED

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.
Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

statmt.org

Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego.
I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.

statmt.org

Są to niestety puste słowa zapisane w konstytucji, która nie jest przestrzegana.
Unfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.

statmt.org