Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozwlekłość, werbalizm, wielomówność; żargon;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wielomówność
gadulstwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nadużywanie ilości słów, gadulstwo, potok słów, wielomówność, wodolejstwo

Nowoczesny słownik języka angielskiego

rozwlekłość wypowiedzi

Nowoczesny słownik angielsko-polski

werbalizm

żargon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIELOMÓWNOŚĆ

SWADA

Wordnet angielsko-polski

(the manner in which something is expressed in words
"use concise military verbiage"- G.S.Patton)
frazeologia
synonim: wording
synonim: diction
synonim: phrasing
synonim: phraseology
synonim: choice of words

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr President, this is a report of verbiage, not substance, just as much of the PEACE funding itself was spent upon froth.
Omawiane sprawozdanie jest przykładem przerostu formy nad treścią. Podobnie większość finansowania w ramach programu PEACE o czcze słowa.

statmt.org

How about less verbiage and more digging?
A może mniej gadania a więcej kopania?

I heard some verbiage over the background.
Słyszałem jakieś słowa w tle.

Mr President, this is a report of verbiage, not substance, just as much of the PEACE funding itself was spent upon froth.
Omawiane sprawozdanie jest przykładem przerostu formy nad treścią. Podobnie większość finansowania w ramach programu PEACE o czcze słowa.