Słownik polsko-angielski

union
~ celna - customs union
~ polityczna - political union
~ Zachodnioeuropejska - polit. Western European Union

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

unio

Wordnet polsko-angielski


1. (a political unit formed from previously independent people or organizations
"the Soviet Union")
union


2. (a political unit formed from previously independent people or organizations
"the Soviet Union")
union: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

union
Unia Europejska European Union

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C union

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

union~ armatorów - union of shipowners~ celna - customs union~ i swobodny przepływ towarów - customs union and free movement of goods~ Europejska - the European Union (EU) ~ kodeks postępowania w sprawie wywozu broni - European Union Code of Conduct on Arms Exports~ komisja - the European Commission~ Parlament - the European Parliament~ Rada Ministrów - the European Council of Ministers~ rozporządzenie - European Union Regulation~ Traktat założycielski - the Treaty on European Union~ Trybunał Obrachunkowy - the European Court of Auditors~ Trybunał Sprawiedliwości - the European Court of Justice~ europejskich rzeczników patentowych - Union of European Patent Agents UNEPA~ gospodarcza - economic union~ Międzynarodowa Unia Lokatorów - International Union of Tenants~ Międzynarodowa Unia Na Rzecz Współpracy Patentowej - International Patent Co- operation Union~ Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych - International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources~ Monetarna - Monetary Union~ personalna - personal union~ płatnicza - payment union~ podatkowa - tax union~ Polityki Realnej - the Union for Real Politics~ Pracy - the Labour Union~ realna - real union~ Targów Międzynarodowych - Union of International Fairs~ Walutowa - Monetary Union~ Wolności - the Freedom Union~ Zachodnioeuropejska - Western European Union (WEU)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

union~ celna UE customs unionUnia Gospodarcza i Walutowa UE Economic and Monetary Union~ monetarna monetary union ~ płatnicza payments union ~ walutowa monetary unio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f union ~a celna UE customs union Unia Ekonomiczna Beneluksu Benelux Economic Union Unia Europejska European Union (EU) Unia Europejskich Federalistów (UEF) UE Union of European Federalists Unia Europy UE Union of Europe ~a gospodarcza economic union Unia Gospodarcza i Walutowa UE Economic and Monetary Union Unia Miast Bałtyckich Union of the Baltic Cities ~a personalna personal union ~a płatnicza payments union Unia Targów Międzynarodowych Union of International Fairs ~a walutowa monetary union Unia Zachodnia Western Union Unia Zachodnieuropejska (UZE) Western European Union przystąpić do Unii Europejskiej to join the European Union

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f union
Unia Europej-ska (skr. UE) European U-nion (EU)

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

unia

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

union